Fiqih

Keadilan dalam Poligami

Keadilan dalam Poligami

Masalah lain yang masih saja dipertanyakan dan layak untuk didudukkan secara jernih ialah masalah poligami sebagai sebuah hak yang diberikan agama Islam kepada kaum laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Apakah hak ini sejalan dengan prinsip keadilan? Mengapa kaum lelaki dapat menikahi beberapa wanita? Sebenarnya kita semua juga tahu baha Islam tidak mewajibkan kaum lelaki untuk menikahi banyak wanita; Islam[Read More…]

by Desember 15, 2016 0 comments Fiqih
Falsafah Pernikahan dan Berkeluarga

Falsafah Pernikahan dan Berkeluarga

Islam menganggap pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai faktor terpenting pelestarian keberadaan umat manusia. Yakni, supaya umat manusia dapat hidup berkelompok dan bersama-sama, secara alamiah mereka diciptakan dalam dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Secara alamiah pula mereka saling tertarik; dan dengan berkumpulnya dua jenis manusia, lahirlah seorang anak. Secara alamiah seorang ibu merasa sayang kepada bayi yang sedang dikandungnya dan[Read More…]

by Desember 14, 2016 0 comments Fiqih
Dua Macam Hukum: Tetap dan Tak-Tetap

Dua Macam Hukum: Tetap dan Tak-Tetap

Hukum dan aturan dalam kehidupan manusia dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: Pertama, adalah hukum-hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia (dari segi keberadaan manusia sebagai makhluk yang hidup berkelompok, di mana saja, dan kapan saja). Hukum-hukum semacam ini seperti akidah dan hukum-hukum yang menekankan penghambaan manusia di hadapan Tuhannya (yang mana penghambaan manusia di hadapan Tuhan sampai kapanpun tidak akan berubah). layaknya[Read More…]

by November 28, 2016 0 comments Fiqih
Hukum Berpuasa di Hari Asyura

Hukum Berpuasa di Hari Asyura

Berduka mengenang pengorbanan pemimpin dan penghulu para syuhada, Imam Husein a.s. beserta keluarga dan sahabat mulianya di hari Asyura adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menghidupkan panji keagungan Islam. Dalam hal ini ada sejumlah hal yang tampaknya tidak sejalan dengan suasana duka. Di antaranya berpuasa di hari Asyura. Bagaimana fatwa para ulama? Berikut di bawah ini[Read More…]

by Oktober 13, 2016 0 comments Fiqih
Cara Melaksanakan Shalat Malam

Cara Melaksanakan Shalat Malam

Shalat malam merupakan shalat mustahab yang sangat dianjurkan. Shalat ini juga sangat mudah dan ringan diamalkan. Shalat malam atau shalat tahajud terdiri dari empat kali shalat dua rakaat (seperti shalat Subuh) dengan niat shalat sunah nafilah malam, kemudian satu shalat dua rakaat dengan niat shalat syafa’, kemudian satu shalat satu rakaat dengan niat shalat Witir. Jadi, jumlah shalat malam adalah[Read More…]

by Agustus 10, 2015 1 comment Fiqih