Tokoh Syiah

Syarif Radhi: Ulama Begawan Sastra

Syarif Radhi: Ulama Begawan Sastra

Dalam sejarah, tidak banyak dijumpai dua bersaudara yang sama-sama berdiri di tingkat kepeloporan ilmu pengetahuan. Syarif Radhi satu di antara mereka. Bersama saudaranya, Sayyid Murtadha Alam al-Huda, ia berkontribusi besar dalam pengembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Namanya disegani oleh banyak kalangan. Lahir pada tahun 395 H. dengan nama Muhammad di kawasan penduduk Syi’ah Baghdad bernama Kurkh, di sebuah rumah penuh iman,[Read More…]

by Maret 7, 2017 0 comments Tokoh Syiah
Allamah Baqir Majlisi: Penakluk Samudera Hadis

Allamah Baqir Majlisi: Penakluk Samudera Hadis

Namanya sudah sangat populer. Ia seorang ulama besar abad ke-10 hijriah, mendekasikan hidupnya untuk meneliti hadis Nabi SAW dan Ahlul Bait a.s. bernama lengkap Allamah Muhammad Baqir Majlisi, lahir pada tahun 1037 H. Hari wafatnya jatuh pada 27 Ramadhan 1110 H. Ayahnya adalah Maula Muhammad Taqi Majlisi, murid istimewa Syaikh Baha’i dan termasuk pakar di berbagai bidang ilmu-ilmu Islam pada zamannya,[Read More…]

by Januari 13, 2017 0 comments Tokoh Syiah
Ayatullah Hussein Fadhullah: Ulama Pejuang Gigih

Ayatullah Hussein Fadhullah: Ulama Pejuang Gigih

Ayatullah Sayyid Muhammad Hussein Fadhullah lahir tahun 1354 H di ‎kota suci Najaf dari sebuah keluarga ulama.‎ Ia melewati masa kecil dan pendidikannya di bawah ‎bimbingan ayahnya, Sayyid Abdurrauf Fadlullah, marji Syiah masa itu. Hussein ‎Fadlullah kecil ikut sekolah tradisional masa itu dan mempelajari bagaimana ‎membaca, menulis dan qiraah al-Quran. Namun pendidikan keras yang diterapkan ‎oleh sekolah itu yang dikelola oleh[Read More…]

by Januari 12, 2017 0 comments Tokoh Syiah
Imam Musa Sadr: Ulama Pengayom Umat

Imam Musa Sadr: Ulama Pengayom Umat

Imam Musa Sadr lahir pada 14 Khurdad tahun 1307 HS atau 4 Juni 1928 M di kota Qom. Ayahnya bernama Ayatullah Sayyid Sadruddin Sadr, salah seorang marja atau mufti agung. Tatkala pendiri dan pemimpin Hauzah Ilmiah di Qom Ayatullah Syeikh Abdul Karim Ha’eri wafat, Ayatullah Sadruddin Sadr berperan sebagai penggantinya. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat pertama dan dasar-dasar teologi, Imam Musa[Read More…]

by Januari 2, 2017 0 comments Tokoh Syiah
Syaikh Shaduq: Aliran Pusaka Ilmu

Syaikh Shaduq: Aliran Pusaka Ilmu

Bernama lengkap Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babuweih Qummi, terkenal dengan nama Syaikh Shaduq (Ibn Babuweih). Ia telah mempelajari fiqih dengan banyak guru termasuk ayahnya sendiri, Abul Hasan Ali bin Husein bin Musa Qumi. Sang ayah juga seorang alim fiqih Syiah menjumpai Husein bin Ruh, wakil ketiga Imam Mahdi a.s. Berkat doa Imam Mahdi, ia[Read More…]

by Januari 1, 2017 1 comment Tokoh Syiah