Syiah News

Imam Musa Sadr: Ulama Pengayom Umat

Imam Musa Sadr: Ulama Pengayom Umat

Imam Musa Sadr lahir pada 14 Khurdad tahun 1307 HS atau 4 Juni 1928 M di kota Qom. Ayahnya bernama Ayatullah Sayyid Sadruddin Sadr, salah seorang marja atau mufti agung. Tatkala pendiri dan pemimpin Hauzah Ilmiah di Qom Ayatullah Syeikh Abdul Karim Ha’eri wafat, Ayatullah Sadruddin Sadr berperan sebagai penggantinya. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat pertama dan dasar-dasar teologi, Imam Musa[Read More…]

by Januari 2, 2017 0 comments Tokoh Syiah
Syaikh Shaduq: Aliran Pusaka Ilmu

Syaikh Shaduq: Aliran Pusaka Ilmu

Bernama lengkap Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babuweih Qummi, terkenal dengan nama Syaikh Shaduq (Ibn Babuweih). Ia telah mempelajari fiqih dengan banyak guru termasuk ayahnya sendiri, Abul Hasan Ali bin Husein bin Musa Qumi. Sang ayah juga seorang alim fiqih Syiah menjumpai Husein bin Ruh, wakil ketiga Imam Mahdi a.s. Berkat doa Imam Mahdi, ia[Read More…]

by Januari 1, 2017 1 comment Tokoh Syiah
Syaikh Thusi: Guru Agung Mazhab

Syaikh Thusi: Guru Agung Mazhab

Muhammad bin Hasan Thusi lahir pada bulan Ramadan 285 H di keluarga sederhana akan tetapi penuh dengan cahaya iman. Tempat lahir dia kota Thus. Kota ini sebelumnya bernama Senapad. Dia berdomisili di sana sampai tahun 408 H, dan selama itu dia mempelajari ilmu-ilmu dasar yang populer pada zamannya (Ali Dawani, Hizarehye Syaikh Thusi, hlm. 4). Menuju Baghdad Syaikh Thusi pada[Read More…]

by Januari 1, 2017 1 comment Tokoh Syiah
Ayatullah Sistani: Pemimpin Mujtahid

Ayatullah Sistani: Pemimpin Mujtahid

Ayatullah Al-Uzhma Sayyid Ali Huseini Al-Uzhma Sistani adalah satu dari sekian banyak murid beliau yang paling menonjol. Beliau adalah seorang mujtahid kaliber dan berbudi luhur. Ayatullah Al-Uzhma Sistani lahir di kota Masyhad pada tahun 1349 H. dan dari keluarga ruhaniawan yang taat beragama. Setelah menamatkan ilmu-ilmu dasar dan tingkat menengah (suthuh), beliau mulai mengkaji ilmu rasional dan teologi di bawah[Read More…]

by Desember 7, 2016 0 comments Tokoh Syiah
Wacana: Antara Syiah dan Rafidlah

Wacana: Antara Syiah dan Rafidlah

Sepanjang sejarah perseteruan antar golongan, termasuk antarmadzhab dalam Islam, tidak lepas dari upaya black campaign (kampanye hitam) untuk menguatkan eksistensi golongan tertentu dan menyingkirkan golongan lain. Penyematan istilah keji dan kotor digunakan seperti: sesat, zindiq, kafir, termasuk pemakaian istilah ‘rafidhi’ atau ‘rafidhah’. Di sini  penting untuk ditelaah istilah tersebut yang kini kerap dilekatkan pada Syiah secara umum dan kepada Syiah[Read More…]

by November 9, 2016 1 comment Studi Keislaman